Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh phù điêu / Tranh đồng rồng vờn ngọc 80x1m6
tranh rồng cuốn mây vờn ngọc 2

Tranh đồng rồng vờn ngọc 80x1m6

Tranh đồng rồng vờn ngọc 80x1m6.

Chất liệu đồng nguyên chất, vỉ liền, khung gỗ.

Kích thước 70cmx150cm. Chạm phù điêu thủ công.
tranh rồng cuốn mây vờn ngọc tranh rồng cuốn mây vờn ngọc 1 tranh rồng cuốn mây vờn ngọc 2