Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh phù điêu / tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh đồng nghệ thuật phong thủy
tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh hổ và đại bàng

tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh đồng nghệ thuật phong thủy

tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh đồng nghệ thuật phong thủy

Kích thước: 70x110cm; 100x170cm, 75cm x 155cm

Chất liệu: Đồng vàng nguyên tấm

Chế tác bằng phương pháp thúc nổi, chạm trổ tinh xảo

tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh hổ và đại bàng tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh hổ và đại bàng tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh hổ và đại bàng tranh đồng anh hùng tương ngộ, tranh hổ và đại bàng