Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Bộ bát bửu tám binh khí bày đình chùa nhà thờ
bộ bát bửu chấp kích 8 binh khí đúc bằng đồng 3

Bộ bát bửu tám binh khí bày đình chùa nhà thờ

Bát bửu chấp kích, bộ bát bửu, bát đao, tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ

Kích thước: Cao 2m2

Đầu bằng đồng cao 50cm

Thân gậy bằng gỗ,đế cắm bằng gỗ, chạm đầu rồng

bộ bát bửu chấp kích 8 binh khí đúc bằng đồng bộ bát bửu chấp kích 8 binh khí đúc bằng đồng2 bộ bát bửu chấp kích 8 binh khí đúc bằng đồng 3