Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Bộ bát bửu 8 binh khí bằng đồng, đồ đồng thờ cúng cao cấp
Bộ bát bửu, 8 binh khí, vật khí phong thủy, vật phẩm phong thủy, đồ phong thủy

Bộ bát bửu 8 binh khí bằng đồng, đồ đồng thờ cúng cao cấp

– Loại nhỏ: bằng đồng, Cao 25cm và cao 35cm

Bộ bát bửu, 8 binh khí, vật khí phong thủy, vật phẩm phong thủy, đồ phong thủy

– Loại to: thân gỗ, kệ gỗ, đầu binh khí bằng đồng: Cao 1m8 và 2m2

 

 

Sản phẩm đúc thủ công tinh xảo, dùng trang trí, trấn hướng xấu, để bàn làm việc…

 

Bát binh khí, dàn bát bửu:

 

(1) Hồ lô và gậy (Nai chở): Bửu pháp của Lý Thiết Quả.

 

O là cây lọng, có 3 cây lọng cắm xen kẽ trên Dàn Bát Bửu.

 

(2) Quạt và Phất chủ (Chim chở): Bửu pháp của Hớn Chung Ly.

 

(3) Gươm và Phất chủ (Chim chở): Bửu pháp của Lữ Ðồng Tân.

 

(4) Hai cây gậy trong cái ống (Nai chở): Bửu pháp Trg Q. Lão.

 

(5) Giỏ Hoa Lam (Phụng chở): Bửu pháp của Hàn Tương Tử.

 

(6) Hoa sen (Rùa chở): Bửu pháp của Hà Tiên Cô.

 

(7) Thủ quyển (ống sáo) bằng ngọc (Cá chở) của Tào Q. Cựu.

 

(8) Cặp Ngọc bản (Công chở) của Lam Thể Hòa.