Trang chủ / Đồ phong thủy / Con vật phong thủy / tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy cầu dư giả tài lộc
VẬt phẩm phong thủy,đồ đồng phong thủy,cá chép nhả ngọc, cá chép hóa rồng,Cá chép, tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy, cá chép bằng đồng, con vật phong thủy

tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy cầu dư giả tài lộc

Cá chép, tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy, cá chép bằng đồng, con vật phong thủy, vật phẩm phong thủy

Dài 30cm

Chất liệu: đồng đỏ mắt cua

VẬt phẩm phong thủy,đồ đồng phong thủy,cá chép nhả ngọc, cá chép hóa rồng,Cá chép, tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy, cá chép bằng đồng, con vật phong thủy