Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng Phật Bà đứng thiền, Phật Bà đứng đài sen
tượng quan thế âm bồ tát đứng

Tượng Phật Bà đứng thiền, Phật Bà đứng đài sen

Tượng Phật Bà đứng thiền, tượng phật Bà bằng đồng

Kích thước: Cao 60cm và 105cm
Chất liệu: Đồng giả cổ

tượng quan thế âm bồ tát đứng tượng quan thế âm bồ tát đứng tượng quan thế âm bồ tát đứng tượng quan thế âm bồ tát đứng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.