Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh Chữ đồng / Tranh chữ tâm bằng đồng khung liền chạm phù điêu tinh xảo
tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng 1

Tranh chữ tâm bằng đồng khung liền chạm phù điêu tinh xảo

Chữ Tâm, Chữ Tâm liền, Khung đồng, Khung liền

Làm bằng chất liệu đồng vàng nguyên chất, rất phù hợp cho việc tặng quà người thân, tặng quà thầy cô giáo , Mừng tân gia, khai trương

Kích thước 50x50cm, 60x60cm; 70x70cm; 80x80cm

– Tranh chữ Tâm KT 80x80cm mẫu chữ thư pháp, vỉ rời. Giá SP: 980.000 vnd

tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng

 

 

– Tranh chữ Tâm KT 50x50cm mẫu chữ thư pháp, vỉ rời. Giá SP: 450.000 vnd

tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng 6

 

– Tranh chữ Tâm KT 40x60cm mẫu chữ thư pháp, vỉ liền. Giá SP: 980.000 vnd

tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng 5

 

– Tranh chữ Tâm KT 80x80cm mẫu chữ thư pháp, khung đồng. Giá SP: 3.980.000 vnd

tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng 4

 

– Tranh chữ Tâm KT 60x60cm mẫu chữ thư pháp, khung đồng. Giá SP: 1.880.000 vnd

tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng 1tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng 3

 

– Tranh chữ Tâm KT 70x70cm mẫu chữ thư pháp, khung đồng. Giá SP: 3.280.000 vnd

tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng

 

– Tranh chữ Tâm KT 100x100cm mẫu chữ thư pháp, vỉ rời. Giá SP: 1.580.000 vnd

tranh chữ tâm, tranh đồng chữ thư pháp hóa rồng khung đồng 7

 

 

– Tranh chữ Tâm hóa rồng KT 60x60cm, vỉ rời khung gỗ. Giá SP: 550.000 vnd

tranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng 1

– Tranh chữ Tâm hóa rồng KT 80x80cm, vỉ rời. Giá SP: 1.080.000 vnd

 

tranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng 8

 

– Tranh chữ Tâm hóa rồng KT 100x100cm, vỉ rời. Giá SP: 1.580.000 vnd

tranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng 6

 

– Tranh chữ Tâm hóa rồng KT 120x120cm, vỉ rời. Giá SP: 2.880.000 vnd

tranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng 4

 

– Tranh chữ Tâm hóa rồng KT 50x70cm, vỉ liền khung gỗ. Giá SP: 1.480.000 vndtranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng 7

tranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng 3

 

– Tranh chữ Tâm hóa rồng KT 60x80cm, vỉ rời khung gỗ. Giá SP: 1.880.000 vnd

tranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng 2

 

– Tranh chữ Tâm hóa rồng KT 60x80cm, vỉ liền khung gỗ. Giá SP: 2.280.000 vnd

tranh chữ tâm bằng đồng hóa rồng

 

– Tranh chữ Tâm hóa cá chép KT 60x60cm, vỉ liền khung gỗ. Giá SP: 680.000 vnd

tranh chữ tâm bằng đồng cá chép chơi trăng

Lý ngư vọng nguyệt (cá chép ngắm trăng, cá chép chơi trăng)