Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Chuông đồng dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờ tiếng chuẩn
Chuông đồng, Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờ

Chuông đồng dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờ tiếng chuẩn

Chuông đồng đúc tinh xảo
Chuông đồng các kích thước, cao 25cm, 45, 55, 70cm, 100cm, 150cm, 200cm, 250cm