Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Đài nước chóe nước bằng đồng bày bàn thờ gia tiên
đài nước bằng đồng thờ cúng

Đài nước chóe nước bằng đồng bày bàn thờ gia tiên

Đài nước, chóe nước bằng đồng, đồ thờ cúng đồng

Cao 10cm, 15cm

Chất liệu: Đồng

Màu sắc: màu hun đen và màu vàng.

 

đài nước bằng đồng thờ cúng

đài nước bằng đồng thờ cúng

đài nước bằng đồng thờ cúng

đài nước bằng đồng thờ cúng