Trang chủ / Đồ thờ cúng / Hoành phi câu đối / Đại tự đồng – hoành phi câu đối đồng đức lưu quang treo bàn thờ
hoành phi câu đối gia phong vượng khí khung đồng

Đại tự đồng – hoành phi câu đối đồng đức lưu quang treo bàn thờ

Đại tự,hoành phi,cuốn thư,Đức Lưu Quang,khung đồng

Kích thước: 1m55x60cm

Chất liệu: Đồng nguyên chất

Nội dung: Chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, có dịch tiếng Việt (theo yêu cầu)