Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đỉnh đồng thờ cúng / Đỉnh thờ cúng nho sóc, đỉnh quả đào bằng đồng cao 43cm
đỉnh thờ cúng thân nho sóc quả đào 1

Đỉnh thờ cúng nho sóc, đỉnh quả đào bằng đồng cao 43cm

Đỉnh quả đào,Đỉnh nho sóc,Đỉnh Sóc,Đỉnh thờ,Đỉnh thờ cúng,đỉnh đồng,đồ thờ cúng

Chất liệu: Đồng

Đỉnh gồm: Đế + Thân Đỉnh + Nắp nghê

Kích thước: Cao 35cm

 

đỉnh thờ cúng thân nho sóc quả đào đỉnh thờ cúng thân nho sóc quả đào 42 đỉnh thờ cúng thân nho sóc quả đào 40 đỉnh thờ cúng thân nho sóc quả đào 1 đỉnh thờ cúng thân nho sóc quả đào 2