Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đỉnh đồng thờ cúng / Đỉnh thờ cúng thân dơi phúc bằng đồng giả cổ cao cấp
đỉnh thờ cúng thân dơi phúc

Đỉnh thờ cúng thân dơi phúc bằng đồng giả cổ cao cấp

Đỉnh thờ,Thân Dơi,Phúc,Dơi chầu,Đỉnh đồng ngũ phúc,đỉnh đồng thờ cúng

Kích thước: Cao 60cm

Chất liệu ĐỒNG

đỉnh gồm: 1 đỉnh + 2 hạc hoặc 2 nến đồng

đỉnh thờ cúng thân dơi phúc đỉnh thờ cúng thân dơi phúc

đỉnh thờ cúng thân dơi phúc đỉnh thờ cúng thân dơi phúc