Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đỉnh đồng thờ cúng / Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm
Dinh tho cung, dinh dong tho cung, duc dinh dong, san xuat dinh tho,Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm,đỉnh đồng,thờ cúng

Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm

Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm,đỉnh đồng,thờ cúng

Chất liệu: Đồng giả cổ

Cao 50cm

 

Dinh tho cung, dinh dong tho cung, duc dinh dong, san xuat dinh tho,Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm,đỉnh đồng,thờ cúng

Dinh tho cung, dinh dong tho cung, duc dinh dong, san xuat dinh tho,Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm,đỉnh đồng,thờ cúng

Dinh tho cung, dinh dong tho cung, duc dinh dong, san xuat dinh tho,Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm,đỉnh đồng,thờ cúng

Dinh tho cung, dinh dong tho cung, duc dinh dong, san xuat dinh tho,Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh đồng giả cổ cao 50cm,đỉnh đồng,thờ cúng