Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc
đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm cửu long nhả ngọc

Đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc

Đỉnh trầm,cửu long tranh châu,đỉnh nắp ngọc,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 12cm

Chất liệu: Đồng vàng

đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm cửu long nhả ngọc đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm cửu long nhả ngọc 1

 

–  Đỉnh đốt trầm nắp ngọc cao 28cm, đk 20cm loại đỉnh đúc to. 

đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm cửu long nhả ngọc 2 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm cửu long nhả ngọc 3 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm cửu long nhả ngọc 4