Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm
đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 5

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm, đỉnh đồng, đồ thờ cúng, đỉnh thờ

ĐK: 10cm

Chất liệu: Đồng mắt cua

đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 1 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 2 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 3 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 4 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 5 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 6 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 7 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 8 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm hoa sen 9