Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Đỉnh đốt trầm12 con giáp nắp nghê đồng
đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm 4

Đỉnh đốt trầm12 con giáp nắp nghê đồng

Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ

đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm 3 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm 4 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm 5 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm 6 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm 7 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm 8