Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Đỉnh trầm nắp phượng, đỉnh đốt trầm bằng đồng
đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm

Đỉnh trầm nắp phượng, đỉnh đốt trầm bằng đồng

Đỉnh trầm,nắp phượng,chân nghê,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 20cm

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

 

đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm