Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân Việt / Tượng đại tướng Võ nguyên Giáp bằng đồng
tượng võ nguyên giáp đại tướng 2

Tượng đại tướng Võ nguyên Giáp bằng đồng

Tượng đại tướng Võ nguyên Giáp bằng đồng đúc hút chân không.

Kích thước: cao 12cm, cao 15cm, cao 20cm.

 tượng võ nguyên giáp đại tướng tượng võ nguyên giáp đại tướng 1

 

 

Tượng đại tướng Võ nguyên Giáp bằng đồng đúc thủ công mỹ nghệ

Kích thước: cao 45cm

 

tượng võ nguyên giáp đại tướng 2 tượng võ nguyên giáp đại tướng 3