Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Đôi đèn thờ cúng quả dứa, đèn giả cổ bóng điện đỏ
đôi đèn thờ bằng đồng cắm điện hình quả dứa, đèn phạt quang phổ chiếu

Đôi đèn thờ cúng quả dứa, đèn giả cổ bóng điện đỏ

Đôi đèn thờ, đèn thờ cúng, đèn giả cổ, bóng điện đỏ bên trong, đèn bằng đồng hun giả cổ.

Kích thước: Loại bé cao 25cm đk 9cm. Loại nhỡ Cao 40cm Đường kính 12cm. Loại trung cao 45cm. Loại đại cao 50cm. Loại cực đại cao 60cm.

Chất liệu: đồng hun giả cổ.

 

đôi đèn thờ bằng đồng cắm điện hình quả dứa, đèn phạt quang phổ chiếu

 

đôi đèn thờ bằng đồng cắm điện hình quả dứa, đèn phạt quang phổ chiếu.

đôi đèn thờ bằng đồng cắm điện hình quả dứa, đèn phạt quang phổ chiếu

đôi đèn thờ bằng đồng cắm điện hình quả dứa, đèn phạt quang phổ chiếu

đôi đèn thờ bằng đồng cắm điện hình quả dứa, đèn phạt quang phổ chiếu