Trang chủ / Quà tặng lưu niệm / Đồng hồ quà tặng / Đồng hồ bánh lái tàu thủy, đồng hồ bằng đồng
Đồng hồ,Đồng hồ giả cổ, đồng hồ bằng đồng

Đồng hồ bánh lái tàu thủy, đồng hồ bằng đồng

Đồng hồ bánh lái tàu thủy,Đồng hồ giả cổ, đồng hồ bằng đồng

Kích thước: dài 15cm, cao 17cm, rộng 8cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

Đồng hồ chạy bằng cót, hằng ngày lên cót 1 lần để chạy.

Đồng hồ,Đồng hồ giả cổ, đồng hồ bằng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.