Trang chủ / Quà tặng lưu niệm / Đồng hồ quà tặng / Đồng hồ thiếu nữ, đồng hồ bằng đồng
đồng hồ, đồng hồ quà tặng, đồng hồ lưu niệm, quà tặng, quà tặng mỹ nghệ

Đồng hồ thiếu nữ, đồng hồ bằng đồng

Đồng hồ thiếu nữ,Đồng hồ giả cổ, đồng hồ bằng đồng

Kích thước: cao 35cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

Đồng hồ chạy bằng cót, hằng ngày lên cót 1 lần để chạy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.