Trang chủ / Quà tặng lưu niệm / Đồng hồ quà tặng / Đồng hồ xe ngựa kéo, đồng hồ bằng đồng
Đồng hồ xe ngựa kéo, đồng hồ bằng đồng, đồng hồ cơ, đồng hồ quà tặng lưu niệm, đồng hồ omega bằng đồng

Đồng hồ xe ngựa kéo, đồng hồ bằng đồng

Đồng hồ xe ngựa kéo, đồng hồ bằng đồng

Kích thước: dài 25cm, cao 18cm, rộng 13cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

Đồng hồ chạy bằng cót, hằng ngày lên cót 1 lần để chạy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.