Trang chủ / Đồ phong thủy / Con vật phong thủy / Tượng gà phong thủy bằng đồng, tượng gà mái gà trống
Gà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy hóa giải kiếp đào hoa, hóa giải thói trăng hoa của đàn ông.

Tượng gà phong thủy bằng đồng, tượng gà mái gà trống

Gà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy hóa giải kiếp đào hoa, hóa giải thói trăng hoa của đàn ông.

KT: cao 5cm

Chất liệu: Đồng vàng

Gà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy hóa giải kiếp đào hoa, hóa giải thói trăng hoa của đàn ông.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.