Trang chủ / Đồ phong thủy / Vật khí phong thủy / Hồ Lô trơn vàng, Hồ lô Bát Quái bằng đồng
hồ lô đồng vàng bóng, hồ lô đế bát quái phong thủy

Hồ Lô trơn vàng, Hồ lô Bát Quái bằng đồng

Hồ lô, Hồ Lô trơn vàng, Hồ Lô phong thủy, Hồ lô Bát Quái,  Hồ Lô bằng đồng, vật phẩm phong thủy

Kích thước: Có 05 kích thước

+ Cao 7cm

+ Cao 13cm

+ Cao 18cm

+ Cao 23cm

+ Cao 27cm

Chất liệu: Đồng vàng đánh bóng

Đúc thủ công mỹ nghệ, sản phẩm của công ty CP VYKYM

hồ lô đồng vàng bóng, hồ lô đế bát quái phong thủy

hồ lô đồng vàng bóng, hồ lô đế bát quái phong thủy

hồ lô đồng vàng bóng, hồ lô đế bát quái phong thủy

 

hồ lô đồng vàng bóng, hồ lô đế bát quái phong thủy

hồ lô đồng vàng bóng, hồ lô đế bát quái phong thủy