Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng Hoa đài tam tôn, tượng đồng thờ cúng màu vàng 25cm
Tượng Hoa đài tam tôn, Tượng phật, tượng thích ca mâu ni, tượng quan âm bồ tát, tượng địa tạng vương bồ tát,tượng đồng thờ cúng màu vàng 25cm

Tượng Hoa đài tam tôn, tượng đồng thờ cúng màu vàng 25cm

Hoa đài tam tôn, tượng thích ca, tượng quan âm, tượng địa tạng

Ý nghĩa: tượng phật thích ca,tượng quan âm bồ tát,tượng địa tạng bồ tát tọa thiền đài sen

Kích thước: 25cm

Chất liệu: tượng đồng vàng

Tượng Hoa đài tam tôn, Tượng phật, tượng thích ca mâu ni, tượng quan âm bồ tát, tượng địa tạng vương bồ tát,tượng đồng thờ cúng màu vàng 25cm

Leave a Reply

Your email address will not be published.