Trang chủ / Đồ thờ cúng / Hoành phi câu đối / Bức đại tự,Hoành Phi,câu đối, Chạm đồng dành cho nhà thờ, đình chùa
Bức đại tự,Hoành Phi,câu đối, Chạm đồng dành cho nhà thờ, đình chùa

Bức đại tự,Hoành Phi,câu đối, Chạm đồng dành cho nhà thờ, đình chùa

Đại Tự, hoành phi câu đối (dạng cuốn thư)
Kích thước 60x140cm, câu đối 30cmx145cm
Chạm đồng liền

Nội dung: Đức Lưu Quang
Câu đối: Tổ tiên công đức muôn đời thịnh

Con cháu Thảo hiền vạn đại vinh

Bức đại tự,Hoành Phi,câu đối, Chạm đồng dành cho nhà thờ, đình chùa Trang trí nhà cửa với Tứ Quý, Tứ Bình, Tứ Linh, Quà tặng tân gia, mừng nhà mới, khai trương

– Các mẫu đại tự, Cuốn thư khác

 

 

 

– Mẫu Đại Tự Câu đối khung bằng đồng