Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Lọ hoa đồng khảm tam khí cao 70cm
lọ hoa đồng đỏ khảm bạc tam khí 70cm

Lọ hoa đồng khảm tam khí cao 70cm

Lọ hoa đồng, Lọ hoa đồng khảm tam khí, Lọ Hoa tam khí, Lọ hoa khảm bạc, đồ thờ cúng

Kích thước: Cao 70cm

Chất liệu: đồng đỏ khảm bạc, khảm tam khí

Khảm các cảnh: Song long chầu nguyệt, chữ Phúc (phúc lâm môn).

lọ hoa đồng đỏ khảm bạc tam khí 70cm
lọ hoa đồng đỏ khảm bạc tam khí 70cm mẫu long phượng chữ Lộc

lọ hoa đồng đỏ khảm bạc tam khí 70cm
lọ hoa đồng đỏ khảm bạc tam khí 70cm. Mẫu Rồng cuốn

lọ hoa đồng đỏ khảm bạc tam khí 70cm
Lọ hoa đồng khảm bạc khảm vàng ngũ sắc.