Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân thế giới / Tượng Lý Bạch ngồi gốc cây, làm gạt tàn thuốc lá
tượng lý bạch ngồi gốc cây gạt tàn thuốc bằng đồng

Tượng Lý Bạch ngồi gốc cây, làm gạt tàn thuốc lá

Tượng trang trí, tượng nhà thơ Lý Bạch, tượng Lý Bạch ngồi gốc cây, gạt tàn thuốc lá, đồ sưu tầm giả cổ.

Loại bé: Cao 15cm

Loại to: Cao 20cm

Chất liệu : Đồng xanh rêu

 

tượng lý bạch ngồi gốc cây gạt tàn thuốc bằng đồng 1 tượng lý bạch ngồi gốc cây gạt tàn thuốc bằng đồng