Trang chủ / Đồ phong thủy / Con vật phong thủy / tượng mã thượng phong hầu, tượng khỉ cưỡi ngựa phi chân
tượng mã thượng phong hầu, tượng khỉ cưỡi ngựa phi chân

tượng mã thượng phong hầu, tượng khỉ cưỡi ngựa phi chân

tượng mã thượng phong hầu, tượng khỉ cưỡi ngựa phi chân

Kích thước: cao 25cm

Chất liệu: đồng mắt cua

 

 

tượng mã thượng phong hầu, tượng khỉ cưỡi ngựa phi chân

Ý Nghĩa Tượng Phong Hầu:

Với câu chữ hiểu theo nghĩa đen là “con khỉ cưỡi trên con ngựa” nên nó cũng mang hình dáng như vậy. Nhưng thực ra đây là cách chơi chữ của người Hoa, vì 2 chữ “Mã Thượng” (/mă shang/) đi chung với nhau được hiểu là “lập tức”; còn “Phong Hầu” chính là phong quan tấn tước (“Hầu” là 1 tước vị rất lớn ngày xưa). Do đó ghép 2 từ lại sẽ có ý nghĩa được “lập tức thăng quan”. Vật khí này rất thích hợp cho người làm nhân viên nhà nước