Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng phật di lặc cưỡi trâu bằng đồng cao 25cm
tượng phật di lặc cưỡi trâu

Tượng phật di lặc cưỡi trâu bằng đồng cao 25cm

Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng

Kích thước: cao 25cm

 

 tượng phật di lặc cưỡi trâu tượng phật di lặc cưỡi trâu

Leave a Reply

Your email address will not be published.