Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh phù điêu / Quạt đồng Mã đáo thành công, Bát mã toàn đồ
quạt đồng bát mã mã đáo thành công

Quạt đồng Mã đáo thành công, Bát mã toàn đồ

Quạt đồng, Mã đáo thành công, Bát mã toàn đồ, quạt tám ngựa,bát mã, quạt đồng phong thủy,quạt chạm đồng,quạt phù điêu đồng
Kích thước: dài 1m cao 50cm; dài 1,2m cao 60cm
Chất Liệu: đồng vàng
Qui cách: Gò nổi phù điêu

==============

Ngoài ra còn có các loại quạt khác:
– Quạt Long Phượng chầu chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tâm
– Quạt Bát Mã – mã đáo thành công
– Quạt Cửu ngư, chín con cá chép, vạn sự như ý