Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh phù điêu / Quạt đồng song long, quạt bát mã, quạt cửu ngư phong thủy
quạt đồng cửu ngư, cá chép hoa sen

Quạt đồng song long, quạt bát mã, quạt cửu ngư phong thủy

Quạt đồng phong thủy Song long chầu nguyệt (mặt chữ Phúc, Tâm, Nhẫn, Đức, Lộc, Thọ).

Kích thước: 50cmx100cm và 60x120cm

Ngoài ra còn có các loại quạt khác:

– Quạt Cửu ngư, chín con cá chép, vạn sự như ý

 

– Quạt Long Phượng chầu chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tâm

 

– Quạt Bát Mã – mã đáo thành công.