Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân thế giới / Tượng Khổng Minh ngồi bắt quyết
tượng khổng minh ngồi bắt quyết 3

Tượng Khổng Minh ngồi bắt quyết

Tượng Khổng Minh ngồi bấm quyết, Gia Cát Lượng, Zhu Ge Liang, Khổng Minh tiên sinh

Kích thước: Cao 40cm

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

Xuất xứ: www.mynghevietnam.vn

tượng khổng minh ngồi bắt quyết 3 tượng khổng minh ngồi bắt quyết