Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh Chữ đồng / Tranh đồng Bách Phúc, Tranh 100 chữ Phúc đồng liền
tranh chữ phúc, tranh bách phúc 5

Tranh đồng Bách Phúc, Tranh 100 chữ Phúc đồng liền

Tranh đồng Bách Phúc, Tranh 100 chữ Phúc đồng liền, Tranh chữ Phúc Lâm Môn

Chất liệu: ĐỒng vàng

Kích thước: 1mx1m