Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh phù điêu / Tranh Bát Mã, Mã đáo thành công, tranh ngựa đồng phong thủy
Tranh Bát Mã, Mã đáo thành công, chất liệu đồng, tranh ngựa đồng phong thủy

Tranh Bát Mã, Mã đáo thành công, tranh ngựa đồng phong thủy

Tranh Bát Mã, Mã đáo thành công, chất liệu đồng, vỉ rời, nền nhung đen, tranh đồng phong thủy

Kích thước: 1mx1m8 và theo kích thước yêu cầu của quý khách.

Chất liệu Đồng vàng, hun màu

Nền nhung đen, khung gỗ

Tranh Bát Mã, Mã đáo thành công, chất liệu đồng, tranh ngựa đồng phong thủy