Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh phù điêu / Tranh đồng quê, phong cảnh đồng quê chạm đồng
Tranh đồng quê, phong cảnh đồng quê chạm đồng

Tranh đồng quê, phong cảnh đồng quê chạm đồng

Tranh đồng quê, phong cảnh đồng quê chạm đồng

Kích thước: 80x160cm; 100x170cm; 110x220cm

Khung gỗ thịt

Chất liệu: Đồng vàng hoặc đồng đỏ

Tranh đồng quê, phong cảnh đồng quê chạm đồng