Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng
tượng phật, tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng

Tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng

tượng phật, tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng

Kích thước: Cao 25cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ

tượng phật, tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng tượng phật, tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng tượng phật, tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng tượng phật, tượng phật dược sư, tượng phật đồng, tượng thờ cúng

Leave a Reply

Your email address will not be published.