Trang chủ / Mạ vàng cao cấp / Tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k 9999 cao 30cm
tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k 3

Tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k 9999 cao 30cm

Tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k 9999 cao 30cm.

Chất liệu: đồng đỏ nguyên chất, mạ vàng 9999

Kích thước: cao 30cm, rộng 20cm

 

 

tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k 2 tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k 3 tượng bác hồ bằng đồng mạ vàng 24k 9999