Trang chủ / Tượng danh nhân / Tượng Bác Hồ / Tượng Bác Hồ ngồi ghế mây 43cm đồng đỏ
Tượng Chân Dung, Tượng Bán Thân Bác Hồ bằng đồng, cao 70cm, tượng trang trí phòng họp, phòng thờ

Tượng Bác Hồ ngồi ghế mây 43cm đồng đỏ

Tượng Bác Hồ ngồi ghế mây, tượng bác đọc báo bằng đồng

Kích thước: Cao 43cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Tượng Chân Dung, Tượng Bán Thân Bác Hồ bằng đồng, cao 70cm, tượng trang trí phòng họp, phòng thờTượng Chân Dung, Tượng Bán Thân Bác Hồ bằng đồng, cao 70cm, tượng trang trí phòng họp, phòng thờ