Trang chủ / Mạ vàng cao cấp / Tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng 42cm
tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng 3

Tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng 42cm

Tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng 42cm, tượng đồng chân dung Bác Hồ đọc báo nhân dân. 

Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất

Kích thước: cao 42cm, rộng 23cm

 

 

tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng 2 tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng 3 tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo mạ vàng 4