Trang chủ / Tượng danh nhân / Tượng Bác Hồ / Tượng bác hồ vẫy tay chào cao 90cm đồng đỏ
Tượng bác hồ vẫy tay chào, cao 90cm, tượng toàn thân Bác Hồ, tượng toàn thân, chân dung Bác Hồ bằng đồng

Tượng bác hồ vẫy tay chào cao 90cm đồng đỏ

Tượng Bác Hồ vẫy tay chào, cao 90cm, Tượng Bác Hồ, tượng toàn thân, chân dung Bác Hồ bằng đồng

Cao 90cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Tượng bác hồ vẫy tay chào, cao 90cm, tượng toàn thân Bác Hồ, tượng toàn thân, chân dung Bác Hồ bằng đồng Tượng bác hồ vẫy tay chào, cao 90cm, tượng toàn thân Bác Hồ, tượng toàn thân, chân dung Bác Hồ bằng đồng Tượng bác hồ vẫy tay chào, cao 90cm, tượng toàn thân Bác Hồ, tượng toàn thân, chân dung Bác Hồ bằng đồng

Tượng bác hồ vẫy tay chào, cao 90cm, tượng toàn thân Bác Hồ, tượng toàn thân, chân dung Bác Hồ bằng đồng

Tượng bác hồ vẫy tay chào, cao 90cm, tượng toàn thân Bác Hồ, tượng toàn thân, chân dung Bác Hồ bằng đồng