Trang chủ / Tượng danh nhân / Tượng Bác Hồ / Tượng bác hồ vẫy tay chào bằng đồng đúc
tượng bác hồ vẫy tay chào 40cm

Tượng bác hồ vẫy tay chào bằng đồng đúc

Tượng bác hồ vẫy tay chào bằng đồng đúc, tượng bác bằng đồng vàng. Cao 40cm.

tượng bác hồ vẫy tay chào 40cm tượng bác hồ vẫy tay chào 40cm 1 tượng bác hồ vẫy tay chào 40cm 2 tượng bác hồ vẫy tay chào 40cm 3

 

 

 

Tượng bác hồ vẫy tay chào bằng đồng đỏ nguyên chất, mạ vàng 18k theo phương pháp mạ nano vàng.

 

tượng bác hồ vẫy tay chào 53cm tượng bác hồ vẫy tay chào 53cm 1 tượng bác hồ vẫy tay chào 53cm mạ vàng