Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng đầu Phật Tổ, Phật Thích ca Mâu Ni, tượng phật thờ cúng
Tượng phật trang trí phòng khách, tượng đồng phong thủy thờ cúng,Tượng đầu phật, Đầu phật Tổ Như Lai, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, Tượng đồng, tượng Phật

Tượng đầu Phật Tổ, Phật Thích ca Mâu Ni, tượng phật thờ cúng

Tượng đầu phật, Đầu phật Tổ Như Lai, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, Tượng đồng, tượng Phật

Cao 15cm, cao 20cm, cao 25cm

Chất liệu: đồng vàng giả cô

Tượng phật trang trí phòng khách, tượng đồng phong thủy thờ cúng,Tượng đầu phật, Đầu phật Tổ Như Lai, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, Tượng đồng, tượng Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published.