Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng đầu Phật Thích ca Mâu Ni
tượng đầu phật thích ca mâu ni

Tượng đầu Phật Thích ca Mâu Ni

Tượng đầu phật, Đầu phật Tổ Như Lai, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, Tượng đồng, tượng Phật

 

tượng đầu phật thích ca mâu ni
Tượng đầu phật tổ mạ bạc 15cm.

 

tượng đầu phật thích ca mâu ni tượng đầu phật thích ca mâu ni

tượng đầu phật thích ca mâu ni

tượng đầu phật thích ca mâu ni
tượng đầu phật đúc đồng đỏ cao 60cm

 

 

tượng đầu phật thích ca mâu ni
Tượng đầu phật thích ca có bờ vai hun đen giả cổ

 

 

tượng đầu phật thích ca mâu ni
Tượng đầu phật giả cổ xanh rêu cao 25cm.