Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân thế giới / Tượng Khổng Minh cao 50cm đúc từ đồng nguyên khối
tượng khổng minh gia cát lượng

Tượng Khổng Minh cao 50cm đúc từ đồng nguyên khối

Tượng Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

Kích thước: Cao 50cm

tượng khổng minh gia cát lượng 3

– Tượng khổng minh tiên sinh đứng cầm quạt cao 50cm đồng hun giả cổ

tượng khổng minh gia cát lượng 50 tượng khổng minh gia cát lượng 1

– Tượng khổng minh tiên sinh đứng cầm quạt cao 50cm đồng vàng

tượng khổng minh gia cát lượngtượng khổng minh gia cát lượng 50