Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân thế giới / Tượng odin cưỡi ngựa ra trận bằng đồng
tượng thần odin bằng đồng

Tượng odin cưỡi ngựa ra trận bằng đồng

Tượng Lính La Mã ra trận, Tượng cưỡi ngựa chiến,tượng chiến sĩ trung cổ,tượng nghệ thuật,tượng bằng đồng

Cao 30cm, rộng 30cm

Chất liệu: Đồng, bệ bằng đá