Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân Việt / Tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90cm
tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90

Tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90cm

Tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90cm, tượng đồng khảm bạc tam khí.

tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90 tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90 tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90 tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90 tượng nguyễn trãi bằng đồng cao 90