Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân Việt / Tượng nguyễn trãi bằng đồng khảm bạc tam khí 67cm
tượng nguyễn trãi bằng đồng khảm bạc tam khí

Tượng nguyễn trãi bằng đồng khảm bạc tam khí 67cm

Tượng nguyễn trãi bằng đồng khảm bạc tam khí 67cm, tượng cầm cuốn thư, tay cầm bút.

Tượng đúc thủ công mỹ nghệ, khảm bạc nguyên chất.

 

tượng nguyễn trãi bằng đồng khảm bạc tam khí tượng nguyễn trãi bằng đồng khảm bạc tam khí tượng nguyễn trãi bằng đồng khảm bạc tam khí