Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân thế giới / Tượng Nữ thần Tự do đúc đồng cao 30cm
Tượng Nữ thần Tự do, Statue of Liberty, quà tặng đối tác, quà tặng cao cấp

Tượng Nữ thần Tự do đúc đồng cao 30cm

Tượng Nữ thần Tự do, Statue of Liberty – Tượng đồng nghệ thuật và trang trí, quà tặng đối tác, quà tặng cao cấp.

Tượng cao 30cm, nặng 1kg, bao gồm hộp quà tặng đi kèm.
Chất liệu: đồng vàng và đồng đỏ.

Tượng Nữ thần Tự do, Statue of Liberty, quà tặng đối tác, quà tặng cao cấp
Tượng nữ thần tự do dùng để chế thêm đèn ngủ, đèn trang trí, đèn dầu: call 0986 896 995