Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng thần thắng Tây tạng cao 50cm, tượng ma lợi chi thiên
tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng

Tượng thần thắng Tây tạng cao 50cm, tượng ma lợi chi thiên

Tượng thần thắng Tây tạng cao 50cm, tượng ma lợi chi thiên.

Tượng mật tông, Tara,  tượng phật ba mặt, tượng phật thờ, tượng phật đồng

Cao 50cm, chất liệu đồng giả cổ

tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng tượng ma lợi chi thiên bằng đồng, tượng thần thắng mật tông tây tạng

Leave a Reply

Your email address will not be published.